Prezydent RP podpisał ustawę przyznającą farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną

Prezydent RP podpisał ustawę przyznającą farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną

21 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa ta przyznaje farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych.

Wszelkie formy napaści fizycznej i groźby skierowane pod ich adresem będą zatem ścigane z urzędu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

D2022000134401