Procedury sporządzania leków recepturowych w aptekach

Procedury sporządzania leków recepturowych w aptekach

Szanowni Państwo

Z uprzejmości mgr farm. Marcina Bochniarza – Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej Podkarpackiej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie zamieszczamy procedury i instrukcje dotyczące wytwarzania w aptekach leków recepturowych z uwzględnieniem Farmakopei Polskiej XII. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


Farmakopea Polska XII w monografii „Leki sporządzane w aptece” podaje wskazówki i wymagania w zakresie prawidłowego sporządzania leków w aptece.

Zgodnie z farmakopeą, w aptece należy opracować system zapewnienia jakości, w ramach którego sporządzane są preparaty farmaceutyczne, odpowiedni do zakresu tej usługi.

Należy opisać stosowane procedury, dokumentować czynności i procesy, a także ustalić wymagania jakościowe dla preparatów. Właściwa dokumentacja, sporządzona na piśmie lub w wersji elektronicznej, stanowi niezbędną część systemu zapewnienia jakości. Umożliwia ocenę prawidłowości sposobu sporządzenia i jakości preparatu, pozwala na systematyczne śledzenie procesu sporządzania, a także powtórzenie  poszczególnych etapów sporządzania leku. Należy dokumentować dane istotne z punktu widzenia jakości, w tym ocenę ryzyka.

Najważniejsze dokumenty przygotowywane w aptece to procedury, instrukcje i raporty.

Wszystkie etapy procesu sporządzania leku w aptece powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi procedurami i instrukcjami zatwierdzonymi przez Osobę Odpowiedzialną, w celu zapewnienia, że w wyniku procesu otrzymany zostanie preparat o wymaganej jakości.

Aby ułatwić Państwu tworzenie systemu jakości, udostępniamy propozycję schematu procedur i raportów, które możecie Państwo wykorzystać w swoich aptekach.

Mamy nadzieję, że materiał przygotowany przez POIA będzie stanowił wsparcie dla wszystkich farmaceutów w Polsce.

Procedury do pobrania TUTAJ.