Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, (…), który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, (…), który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowych list refundacyjnych, które mają obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.

Projekt wraz  z załącznikami dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2021-r