Przedłużona rejestracja na kurs teoretyczny dla farmaceutów uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19

Przedłużona rejestracja na kurs teoretyczny dla farmaceutów uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW.

  • Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym:

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/

  • Termin szkolenia – Najbliższe szkolenia wyznaczone są w terminie: 8-15.11.2021 r. Rejestracja możliwa będzie do 5.11.2021 r. do godziny 8:00.
  • Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną.

Uprzejmie przypominamy, że szkolenie z wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 składa  się z części teoretycznej i praktycznej. W związku z tym, przystąpienie do części teoretycznej zobowiązuje do ukończenia również części praktycznej.

Uwaga! 

Informacja dla osób, które we wcześniejszych terminach ukończyły szkolenie teoretyczne z wykonywania szczepień, a nie przystąpiły do części praktycznej.

Informujemy, że w najbliższych szkoleniach praktycznych będą mogły również uczestniczyć osoby, które mają ukończoną część teoretyczną z wykonywania szczepień, a dotychczas nie ukończyły części praktycznej.

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/11/02/kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow-nowy-termin/