Rozporządzenia MZ dotyczące szczepień w aptekach

Rozporządzenia MZ dotyczące szczepień w aptekach

Szanowni Państwo

 

W dniu 11 stycznia 2022 r. weszło w życie ostatnie rozporządzenie Ministra Zdrowia precyzujące regulacje dotyczące wykonywania szczepień p/grypie w aptekach ogólnodostępnych przez farmaceutów. Zachęcamy do zapoznania się.

Poniżej stosowne rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych