Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty

Szanowni Państwo, 

W dniu 25 października 2021 r. zostało ogłoszone rozporządzenie w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

D2021000192201

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

 

Źródło: https://www.nia.org.pl/2021/10/26/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-skladu-i-sposobu-dzialania-komisji-orzekajacej-oraz-trybu-orzekania-o-stanie-zdrowia-farmaceuty/