Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki – akt skierowany do ogłoszenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki – akt skierowany do ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 11 kwietnia 2023 r. zamieszczono informację o skierowaniu do ogłoszenia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Zmiany dotyczą obowiązku przeprowadzania badań jakościowych leków recepturowych i aptecznych oraz określają procedurę wysyłki tych leków do badań. Ponadto rozporządzenie zmienia m.in. termin dostosowania się podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do wymogów w zakresie monitorowania temperatury i wilgotności w określonych pomieszczeniach i urządzeniach apteki.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

RozpMZ-pwpa

 

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370008/katalog/12955986#12955986