Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Rozp. 1432 z dn. 18 sierpnia 2020 r.

Z dniem 1 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Poszerzono w niej katalog uprawnień dodatkowych pacjentów o nową kategorię „C”.

C – Świadczeniobiorcy w okresie ciąży, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie (uprawnienia określone w art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach).

Zgodnie z treścią rozporządzenia uprawnienia tego nie będzie można uzupełnić lub poprawić w aptece. Jedynie osoba uprawniona do wystawienia recepty ma możliwość jego naniesienia – tak jak ma to miejsce w przypadku uprawnienia „S”. Prosimy również pamiętać, że tak jak w przypadku uprawnienia „S”, produkty lecznicze przysługują bezpłatnie jedynie w przypadku wpisania „odpłatności”. Produkty z zaznaczonym „100%” lub „X” nie mogą być wydawane bezpłatnie.