Rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne – zmiana wysokości taxa laborum

Rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne – zmiana wysokości taxa laborum

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw RP, pod poz. 203, zostało opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. poz. 1259) w § 6:

1) w pkt 1 wyrazy „12,33 zł” zastępuje się wyrazami „31,81 zł, w tym należny podatek od towarów i usług”;

2) w pkt 2 wyrazy „24,66 zł” zastępuje się wyrazami „63,63 zł, w tym należny podatek od towarów i usług”.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po dniu ogłoszenia, tj. 2 marca 2024 r. Nowe przepisy będzie można stosować do wszystkich recept realizowanych od 2 marca 2024 r. (również przyjętych do realizacji i niezrealizowanych do tego dnia).

Rozporządzenie publikujemy poniżej oraz zamieszczamy jako załącznik do pobrania i wydrukowania w aptece.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu


Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000020301.pdf