Ruszyły zapisy na studia podyplomowe :  „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”

Ruszyły zapisy na studia podyplomowe : „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”

Rusza rejestracja na nowe studia podyplomowe dot. badań klinicznych

8 września o godzinie 10:00 rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” (pierwsza edycja, 10.2020 – 06. 2021). Unikalny kierunek studiów podyplomowych obejmujący szeroki zakres zagadnień związanych z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

Studia podyplomowe dedykowane są dla pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych: w tym lekarzy-badaczy, koordynatorów, personelu pomocniczego, ekonomistów, statystyków, prawników.

Rejestracja kandydatów prowadzona będzie od 8 września 2020 r. od godziny 10:00 do 10 września 2020 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych oraz warunkach rekrutacji TUTAJ   

Studia podyplomowe są częścią projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr PO WR.05.02.00-00-0008/19-00, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V.

Projekt realizowany w partnerstwie z Agencją Badań Medycznych, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Źródło : https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-2/556,Rusza-rejestracja-na-nowe-studia-podyplomowe-dot-badan-klinicznych.html?fbclid=IwAR3d3zjNq7v4HR6TXGF8YwjMIpslRLfijisi68n_oaRY8s8jtkg-WWlNnK4