Sejm przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Sejm przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

28 października br. podczas 20. posiedzenia Sejmu, odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowało 254 posłów, przeciw było 13, a 174 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem.

Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie potencjału 30 tys. farmaceutów oraz aptek, jako placówek ochrony zdrowia.

Od początku trwania procesu legislacyjnego, projekt ustawy jest wspierany przez posła Pawła Rychlika, będącego jednocześnie jedynym farmaceutą w ławach poselskich. W swoich dotychczasowych wypowiedziach poseł wielokrotnie podkreślał, że wprowadzenie w życie tych przepisów jest niezbędne do uregulowania zasad wykonywania zawodu, wykorzystania potencjału farmaceutów, zagwarantowania ich niezależności oraz realizacji założeń zawartych w rządowym dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie pozwolą farmaceutom na pełne wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności, co skutkować będzie zwiększeniem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Polaków – argumentował poseł.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu za przyjęciem projektu ustawy głosowało 254 posłów, przeciw było 13, a 174 wstrzymało się od głosu.  W sumie 441 posłów oddało swój głos.  Teraz ustawa trafi do Senatu.

Wyniki głosowania skomentowała Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska:

W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy dziś poparli projekt tej ustawy. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że uchwalenie tej regulacji przyniesie wiele korzyści dla pacjentów, farmaceutów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej.   Pierwsza fala pandemii koronawirusa jednoznacznie pokazała, że apteki oraz pracujący w nich farmaceuci są jednym z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia, dlatego tak ważne jest utworzenie ram prawnych umożliwiających świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów – podkreśliła Prezes NRA.

Źródło : https://www.nia.org.pl/2020/10/28/sejm-przyjal-projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty/