Sejmowa Komisja Zdrowia za nadaniem farmaceutom ochrony prawnej podczas wykonywania czynności zawodowych w aptekach ogólnodostępnych

Sejmowa Komisja Zdrowia za nadaniem farmaceutom ochrony prawnej podczas wykonywania czynności zawodowych w aptekach ogólnodostępnych

Dziś (28 kwietnia br.) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 2114). Celem projektu, złożonego przez posłów Lewicy, było nadanie farmaceutom ochrony prawnej jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Jako pierwszy podczas posiedzenia, głos zabrał poseł Krzysztof Śmiszek (Lewica), który uzasadniał procedowaną zmianę.

– Projekt jest niezwykle istotny dla wielu tysięcy polskich farmaceutów, którzy w aptekach wykonali blisko 2 mln szczepień. Niestety podczas realizacji szczepień niejednokrotnie dochodzi do incydentów w których aptekarze czują się zagrożeni. Ci, którzy podważają istnienie pandemii wyładowują swoją złość (…) w sposób niezwykle agresywny. Mamy zatem przypadki demolowania aptek, niezgody na noszenie maseczek w aptekach (…). Ten projekt wprowadza poczucie bezpieczeństwa i wsparcia ze strony państwa dla tych, którzy wykonują tego rodzaju świadczenia (…). Farmaceuci to samodzielny zawód medyczny, a apteki to placówki ochrony zdrowia publicznego (…) istnieje konieczność wprowadzenia tego typu rozwiązania – wskazywał poseł.

Do zmiany prawa odniósł się także wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który w imieniu strony rządowej przekazał negatywne stanowisko dla proponowanych poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Jest przygotowana poprawka wpisująca się w opinię strony rządowej, która reguluje dwie sprawy: ochrona dla farmaceuty będzie taka sama jak w przypadku innych zawodów medycznych, poprawką zostaną objęci również technicy farmaceutyczni. Ustawa zmieni również tytuł – wskazywał przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS).

Poseł Latos podziękował również wiceministrowi oraz wnioskodawcy projektu za elastyczne podejście do inicjatywy i szukanie odpowiedniego rozwiązania, a przedstawicielom zawodu farmaceuty za zaangażowanie.

W trakcie posiedzenia głos zabrał również przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej Marcin Repelewicz.

– W imieniu farmaceutów chciałbym Państwu podziękować za pochylenie się nad problemem. Cieszy nas (…) wprowadzenie stosownych rozwiązań, które dają nadzieję na to, że wykonywanie zawodu w aptece będzie bezpieczne i będzie mogło być wykonywane z korzyścią dla pacjentów naszych aptek (…) – podkreślał prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Zdecydowaną większością głosów, Komisja Zdrowia przegłosowała wniesione w trakcie posiedzenia poprawki oraz cały projekt ustawy. Za jej przyjęciem opowiedziało się 27 posłów, 1 poseł był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

– Bardzo dziękuje za przyjęcie poprawek i przychylne odniesienie się do zmiany prawa w zakresie przyznania ochrony prawnej dla farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących swoje czynności zawodowe w aptece ogólnodostępnej (…) Od dawna spotykamy się zachowaniami agresywnymi, nie tylko w okresie pandemii, ale również przed jej wystąpieniem (…). Dziękuję zarówno w imieniu wszystkich farmaceutów jak i techników farmaceutycznych – podkreślała prezes.

Przypominamy, że Naczelna Rada Aptekarska zwracając w piśmie z dnia 12 kwietnia br. do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek w pełni poparła zaproponowane w projekcie rozwiązanie prawne wskazując, że farmaceuci wykonujący swoje obowiązki zawodowe są celem zwiększonej liczby fizycznych ataków agresji, a apteki – placówki ochrony zdrowia publicznego, ulegają aktom wandalizmu. Naczelna Rada Aptekarska wskazała również, że ochroną prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, objęci są przedstawiciele innych zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni.

Źródło: https://www.nia.org.pl/