Skan uchwały nr VIII/16/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie standardów ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów

Skan uchwały nr VIII/16/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie standardów ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy skan uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej nr VIII/16/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie standardów ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

 

UchwałaStandardów ustawicznego rozwoju