Składki członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Składki członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo, 

Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2021, poz. 97). Ustawa wprowadziła do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis art. 8f, który opisuje przypadki, w których farmaceuta jest skreślany z rejestru farmaceutów prowadzonych przez okręgową izbę aptekarską. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in wówczas, gdy farmaceuta nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym Dolnośląska Izba Aptekarska zwraca się z uprzejmą prośbą, o  zweryfikowanie salda opłacanych składek oraz uregulowanie ew. zaległości.

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że Okręgowa Rada Aptekarska będzie prawnie zobligowana do wykreślenia danego farmaceuty z rejestru farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami dla wykonywania przez niego zawodu.

 

INFORMACJA: składki członkowskie na rzecz DIA we Wrocławiu od dnia 1 stycznia 2021 r. zostały ustalone w wysokości:

• 60 PLN miesięcznie: kierownicy aptek otwartych, zakładowych oraz szpitalnych, kierownicy działów farmacji szpitalnej oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie hurtowni farmaceutycznych

• 40 PLN miesięcznie: pozostali członkowie samorządu

 

Uprzejmie informujemy, że składki można opłacić przelewem tradycyjnym, ponadto uruchomiliśmy możliwość płacenia przy pomocy szybkich przelewów on-line oraz blikiem – dla zalogowanych na Portalu DIA członków DIA.

Zachęcamy Państwa do zlecenia w swoim banku stałego polecenia zapłaty – co pozwoli uniknąć zaległości w opłatach.

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu