Stanowisko DIA w sprawie poszkodowanego farmaceuty

Stanowisko DIA w sprawie poszkodowanego farmaceuty

W pełni solidaryzujemy się z Farmaceutą, członkiem naszego samorządu, który został poważnie poszkodowany w wyniku brutalnego napadu na aptekę w Zgorzelcu dnia 10 grudnia bieżącego roku. Jednocześnie jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem nasilania się w społeczeństwie nastrojów, w wyniku których dochodzi w aptekach na terenie całego kraju do aktów wandalizmu i agresji. 

W imieniu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wyrażamy sprzeciw wobec tego rodzaju niedopuszczalnych, społecznie potępianych i przede wszystkim niezgodnych z prawem zachowań. Pragniemy zwrócić uwagę, że farmaceuci i aptekarze od początku wybuchu epidemii z narażeniem własnego zdrowia niosą pomoc pacjentom. Służymy im wiedzą, doświadczeniem, zapewniamy dostęp do niezbędnych leków, szczepimy i aby robić to dobrze musimy w miejscu pracy czuć się bezpiecznie. Dlatego żywimy nadzieję, że wszelkie przejawy przemocy kierowane pod adresem farmaceutów spotkają się zawsze z adekwatną reakcją odpowiednich służb. 

Władze Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu deklarują wszelką możliwą pomoc poszkodowanemu farmaceucie.

 

 

mgr farm. Marcin Repelewicz – Prezes ORA DIA we Wrocławiu

oraz Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu