Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej poza apteką

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej poza apteką

Mając na uwadze konieczność wzmocnienia roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym potrzebę rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać aktywny udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią, w dniu 26 stycznia 2022 r. Naczelna Rada Aptekarska wyraziła swoją opinię, w formie stanowiska, w sprawie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką.

Tekst stanowiska: link do pobrania

Źródło: https://www.nia.org.pl/2022/04/13/sprawowanie-opieki-farmaceutycznej-poza-apteka-stanowisko-naczelnej-rady-aptekarskiej/