Stanowisko prezesów samorządów zawodów medycznych

Stanowisko prezesów samorządów zawodów medycznych

W stanowisku z 17 kwietnia 2024 r., prezesi Samorządów Zawodów Medycznych, reprezentujący ponad 700 tysięcy pracowników ochrony zdrowia, sprzeciwiają się traktowaniu pracowników zawodów medycznych jako zwykłych usługodawców oraz pacjentów jako klientów. Prezesi podkreślają, że nowe rozwiązania w ochronie zdrowia muszą być zgodne z obowiązującym prawem i zapewniać nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ale także bezpieczeństwo prawne dla samych pracowników ochrony zdrowia.

Wśród podpisanych znaleźli się: Mariola Łodzińska (Prezes NRPiP), Marek Tomków (Prezes NRA), Łukasz Jankowski (Prezes NRL), Monika Pintal-Ślimak (Prezes KRDL) oraz Tomasz Dybek (Prezes KRF).

Prezesi Samorządów Zawodów Medycznych wspólnie apelują o dalszy dialog i konsultacje, które mają na celu ulepszenie systemu ochrony zdrowia bez deprecjonowania roli i znaczenia zawodów medycznych.

medyczne-samorzady-stanowisko