Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 7 listopada 2022r.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 7 listopada 2022r.

Prezydium NRA apeluje do ministrów zdrowia oraz sprawiedliwości o usunięciu z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dot. obowiązku wnoszenia opłat rocznych od hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz punktów aptecznych. Treść apelu zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Nr VIII_1_2022 z dnia 7 listopada 2022 Prezydium NRA


Źródło: https://www.nia.org.pl/2022/11/08/stanowisko-prezydium-naczelnej-rady-aptekarskiej/