Stanowisko Przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie realizacji usługi przeglądów lekowych

Stanowisko Przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie realizacji usługi przeglądów lekowych

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy Stanowisko Przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego mgr farm. Anny Włodarczyk oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Dominika Lakoty dotyczące Stanowiska Koordynatorów Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF) w sprawie realizacji usługi przeglądów lekowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej informują, że pogląd wyrażony w stanowisku, do którego się odwołują “nie jest stanowiskiem Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”.

 

 

Treść stanowiska Przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dostępna jest pod linkiem: link stanowisko