Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała odpowiedź z Ministerstwa Aktywów Państwowych na pytanie dotyczące szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

DPE_III.070.23.2022-odpowiedz

 

Źródło: https://www.nia.org.pl/2022/03/16/szczegolne-rozwiazania-sluzace-ochronie-odbiorcow-paliw-gazowych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu/