Szczegółowe zasady i tryb wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych – obwieszczenie Ministra Zdrowia

Szczegółowe zasady i tryb wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych – obwieszczenie Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

W Dzienniku ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Rozporządzenie poniżej:

rozporzadzenie-ws

Pliki do pobrania