Szczepienia przeciw COVID-19 – przejście na nowy system e-rejestracji

Szczepienia przeciw COVID-19 – przejście na nowy system e-rejestracji

Centrum e-zdrowia informuje, że od dnia 15 grudnia 2023 r. w module centralnej e-rejestracji w aplikacji gabinet.gov.pl zostanie udostępniona możliwość wystawiania terminów oraz obsługi wizyt na szczepienia przeciw COVID-19 po 22 grudnia 2023 r. oraz udostępniona została instrukcja jak zarejestrować wizytę w centralnej e-rejestracji w gabinet.gov.pl.

Szczepienia przeciw COVID-19 – przejście na nowy system e-rejestracji

15 grudnia 2023 r. w module centralnej e-rejestracji w aplikacji gabinet.gov.pl zostanie udostępniona możliwość wystawiania terminów oraz obsługi wizyt na szczepienia przeciw COVID-19 po 22 grudnia. Terminy szczepień do 22 grudnia obsługiwane będą w dotychczasowym systemie rejestracji. Dzięki temu punkty szczepień mają dodatkowy tydzień na przygotowanie się do pracy w nowym systemie.

W jakim systemie rejestrować terminy?

Terminy szczepień do 22 grudnia – obsługa terminów i wizyt realizowane na dotychczasowych zasadach.

Terminy szczepień od 23 grudnia – obsługa terminów i wizyt w e-rejestracji centralnej w gabinet.gov.pl. Od 15 grudnia w systemie gabinet.gov.pl można już udostępnić terminy na ten okres.

Uwaga: Terminy szczepień przypadające po 22 grudnia, udostępnione w ramach centralnej e-rejestracji w gabinet.gov.pl będą dostępne dla pacjentów od 20 grudnia 2023 roku.

Jak zarejestrować wizytę w centralnej e-rejestracji w gabinet.gov.pl

Aby rozpocząć obsługę terminów i wizyt należy:

  • Krok 1: Przekazać do systemu centralnej e-rejestracji dane Miejsca Udzielania Świadczeń, w którym wykonywane są szczepienia. Jeśli podmiot realizuje już program szczepień ochronnych przeciw HPV, wystarczy, że edytuje dane MUŚ, dodając procedurę 99.557 – szczepienie przeciw COVID-19.

W przypadku, kiedy szczepienia realizuje apteka bądź punkt szczepień, który nie korzystał dotychczas z funkcjonalności centralnej e-rejestracji, dane MUŚ muszą zostać przekazane po raz pierwszy. Jak przekazać dane MUŚ przedstawiono na filmie instruktażowym

  • Krok 2: Nadać uprawnienia pracownikom obsługującym grafik szczepień oraz wizyty do komórki organizacyjnej/MUŚ, dla której dane zostały przekazane do e-rejestracji centralnej. Jak nadać uprawnienia przez Administratora Podmiotu prezentuje film instruktażowy
  • Krok 3:Stworzyć nowy grafik bądź edytować już wykorzystywany dla innych procedur szczepiennych (HPV) i wskazać obsługę w ramach grafiku procedury 99.557 – szczepienie przeciw COVID-19.

  • Krok 4: Po wykonaniu powyższych kroków można rozpocząć udostępnianie w grafikach terminów od 23 grudnia 2023 na szczepienia, zgodnie z filmem instruktażowym

Przypominamy, że terminy utworzone przed 23 grudnia 2023 nie będą dostępne do zapisu dla pacjentów. Do 22 grudnia obsługa wizyt oraz rejestracja na nie, odbywa się w starym systemie e-rejestracji.

Dodatkowe informacje i materiały:

  • komunikat MZ o realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024
  • zapis wideo szkolenia z obsługi szczepień w systemie e-rejestracji centralnej w aplikacji gabinet.gov.pl

W przypadku problemów z obsługą szczepień, zapraszamy do kontaktu z pomocą techniczną na infolinii pod numerem 19 239 lub przesłanie zgłoszenia technicznego na adres: gabinet-pomoc@cez.gov.pl

 

Źródło: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/szczepienia-przeciw-covid-19-przejscie-na-nowy-system-e-rejestracji