Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw (poz. 1737) opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Obwieszczenie publikujemy poniżej oraz zamieszczamy jako załącznik do wydrukowania.

D2022000173701-lokal apteki

 

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000173701.pdf

Pliki do pobrania