Testy diagnostyczne w kierunku Covid 19 można będzie wykonywać również w komorze przyjęć apteki – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia

Testy diagnostyczne w kierunku Covid 19 można będzie wykonywać również w komorze przyjęć apteki – opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki – dotyczy wykonywania testów diagnostycznych w lokalu apteki. Rozporządzenie porządkuje testowanie na SARS-CoV-2 w aptekach. Zmiany następują z zachowaniem bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu apteki.

D2022000041201

Źródło: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000041201.pdf