Uchwała ORA DIA z dnia 20 września 2022 r.

Uchwała ORA DIA z dnia 20 września 2022 r.

Szanowni Państwo

W dniu 20 września br. Okręgowa Rada Aptekarska Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu przyjęła jednogłośnie uchwałę wzywającą do podjęcia niezbędnych działań legislacyjnych mających na celu uszczelnienie przepisów uchwalonej w 2017 r. ustawy tzw. “apteki dla aptekarza”. Przyczynkiem do tego jest dające się zaobserwować zjawisko omijania przepisów tej ustawy, co powoduje nieskuteczność jej postanowień, a tym samym – niezrealizowanie celów, dla których została ona uchwalona. Wykładnia przepisów tej ustawy, dokonana przez sądy administracyjne, pokazuje że ustawa wymaga pilnej nowelizacji. W przeciwnym wypadku polski rynek obrotu detalicznego produktami leczniczymi zostanie wyeksponowany na przejęcie przez obcy kapitał, czemu uchwalona ponad pięć lat temu ustawa miała przeciwdziałać. Co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów.

Treść uchwały w załączeniu.

 

 

Z poważaniem

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu


2022.09.20_RA_19_ADA_f