Uchwalenie nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty

Uchwalenie nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty

P. T.

Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

 

W dniu 12 maja 2022 roku na posiedzeniu Sejmu RP został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty oraz ustawy prawo farmaceutyczne. Nowelizacja ta została poparta ponad podziałami politycznymi praktycznie jednomyślnie. Obecnie została skierowana pod rozpatrzenie w Senacie RP.

Ustawa wprowadza ochronę prawną, taką jak dla funkcjonariuszy publicznych, dla farmaceutów i techników farmaceutycznych – w związku z zadaniami zawodowymi wykonywanymi w aptekach i punktach aptecznych. Zbliżonym zabezpieczeniem wykonywania zawodu cieszą się już obecnie lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, a teraz właśnie farmaceuci dołączą do chronionych zawodów medycznych. Jednym z konsekwencji takiego przepisu jest fakt ścigania z urzędu wszystkich czynów zabronionych dokonanych w kierunku takiej osoby. Zwiększone zostają również konsekwencje karne wobec agresora. 

Za KK: Kto dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego (…) podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego (…) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Potrzeba procedowania i uchwalenie powyższej ustawy było odpowiedzią na ataki i groźby kierowane w stronę farmaceutów, z jakimi mamy do czynienia w aptekach, a które dramatycznie nasiliły się w dobie epidemii. Liczne przypadki w kraju, które pojawiały się w mediach, jak Warszawa czy Bydgoszcz oraz te o których się nie mówiło, a informacje o nich farmaceuci przekazywali bezpośrednio do izby, dotyczyły zarówno aptek, w których wykonywane były szczepienia p/COVID-19 jak i tych, które ich nie prowadziły. Najbardziej bulwersujący przypadek pobicia naszego Kolegi w grudniu 2021 roku spotkał się ze stanowczą postawą Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA. Od tego momentu rozpoczęliśmy starania o objęcie ochroną farmaceutów, tak aby podobne wydarzenia nie miały już miejsca. Inicjatywę i starania DIA poparły inne Okręgowe Izby Aptekarskie oraz Naczelna Rada Aptekarska.

Szeroko zakrojone działania Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej doprowadziły ostatecznie do wniesienia do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy, którą złożył PP Krzysztof Śmiszek. Pomimo sceptycznych głosów, które pojawiały się z różnych stron, udało się przekonać praktycznie wszystkich posłów do poparcia tego rozwiązania legislacyjnego, dzięki czemu farmaceuci będą mogli czuć się bezpieczniej i mieć świadomość, że znajdą się niedługo pod opieką organów Państwa, z uwagi na ich bardzo ważne znaczenie dla polskiego systemu ochrony zdrowia. 

W porozumieniu ze stroną rządową, partiami opozycyjnymi oraz ministerstwami zdrowia i sprawiedliwości, na Komisji Zdrowia 24 kwietnia 2022 r. w drodze konstruktywnych zmian zgłoszonych przez PP Tomasza Latosa, został doprecyzowany zakres ochrony oraz rozszerzono go również na techników farmaceutycznych, którzy wykonują swój zawód w aptekach i punktach aptecznych.

Mam nadzieję, że pozostały proces legislacyjny zakończy się możliwie szybko i już niedługo ustawa wejdzie w życie. Choć osobiście życzę wszystkim farmaceutkom i farmaceutom, aby nigdy mieli potrzeby z niej aktywnie korzystać i zawsze mogli wykonywać swój zawód bezpiecznie.

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu


 

Tekst Ustawy przekazany do senatu – link