Uprawnienia dodatkowe pacjentów

Uprawnienia dodatkowe pacjentów

Szanowni Państwo

W związku ze zgłaszanymi przez farmaceutów i pacjentów wątpliwościami dotyczącymi uprawnień dodatkowych oraz dokumentów, które stanowią potwierdzenie tych uprawnień, przekazujemy opracowanie przegotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania w praktyce zawodowej.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Należy pamiętać, że uprawnienie dodatkowe przysługuje osobie, która okaże stosowny dokument podczas realizacji recepty.