Ustawa o zawodzie farmaceuty podpisana przez Prezydenta RP

Ustawa o zawodzie farmaceuty podpisana przez Prezydenta RP

W dniu 17 grudnia 2020 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło : https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2037,prezydent-podpisal-cztery-ustawy.html