Uwaga, zmiany w prawie farmaceutycznym w zakresie realizacji recept wchodzą w życie 21 września 2023 r.

Uwaga, zmiany w prawie farmaceutycznym w zakresie realizacji recept wchodzą w życie 21 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 września 2023 r., pod poz. 1938, opublikowana została ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Począwszy od 21 września 2023 roku, wchodzi w życie przepis art. 23 pkt 1 ww. ustawy w zakresie nowych zasad realizacji recept. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy zmianie ulega 96a ust.7a pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym maksymalnego okresu na jaki można wydać pacjentowi lek przy realizacji recepty elektronicznej. Nowy okres to maksymalnie 120 dni kuracji wyliczony na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Na podstawie art. 23 pkt 1 tej ustawy od 21 września 2023 r. (z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 r.) obowiązuje zmieniony art. 96a ust. 7a pkt 2 prawa farmaceutycznego dotyczący realizacji recept w następującym brzmieniu:

“2) pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania”

Z powyższego zapisu wynika, iż na podstawie recepty realizowanej od 21 września 2023 roku, możemy wydać zaordynowanego leku, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego maksymalnie na 120 dni kuracji, wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. Wydanie maksymalnej ilości na 120 dni kuracji może być realizowane w ramach częściowej realizacji recepty. Dla recept na których zaordynowano leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego więcej aniżeli na 120 dni kuracji kolejne realizacje recepty będą możliwe od 1 listopada 2023 r.

Tekst ustawy zamieszczamy w dolnej części strony jako załącznik do pobrania i wydrukowania.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000193801.pdf

Pliki do pobrania