V Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

V Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Szanowni Państwo,

Śląska Izba Aptekarska zaprasza do udziału w V Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 29 stycznia 2022 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN ZAWODÓW:
29 stycznia 2022 r.

MIEJSCE ZAWODÓW:
Stok narciarski „Złoty Groń”
Istebna

PROGRAM:

29 stycznia 2022 r. (sobota)

7.00–8.30 – odbiór numerów startowych w biurze zawodów
8.00–8.45 – oglądanie trasy
9.00 – rozpoczęcie zawodów
13.00 – zakończenie zawodów
13.00–14.00 – poczęstunek dla uczestników
14.00 – nagrodzenie zwycięzców

ORGANIZATORZY:
Śląska Izba Aptekarska
HURTAP SA

PATRONAT:
Naczelna Izba Aptekarska

PATRONAT MEDIALNY:
Aptekarz Polski

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci). Należy podać przynależność do Izby Aptekarskiej.
 • Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
 • Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.
 • Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
 • Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie następujących danych:
  a) Imię i nazwisko
  b) Data urodzenia
  c) Adres e-mail
  d) Numer telefonu
  e) Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy branży farmaceutycznej)
  f) W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.
 • Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach. Brak kasku ochronnego uprawnia organizatora zawodów do nie dopuszczenia uczestnika do startu.

OPŁATA:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

IMPREZA INTEGRACYJNA:
Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie się w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 120 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508. W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji – imiona i nazwiska (wszystkich osób)”. Dzieci do lat 6 bezpłatnie. Wpłat można dokonywać najpóźniej do dnia 26 stycznia 2022 r.

ZGŁOSZENIA:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl.
 • Formularze zgłoszeniowe można wysyłać najpóźniej do 26 stycznia 2022 r.

PRZEBIEG ZAWODÓW:

O zwycięstwie decyduje najlepszy czas jednego z dwóch przejazdów w następujących grupach:

 • Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych co 10 lat
 • Pracownicy branży farmaceutycznej – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
 • Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
 • Juniorzy – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów
 • Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych – dwa przejazdy
 • Puchar Rodzin – suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny
 • Kategoria OPEN – klasyfikacja wszystkich uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn.

NAGRODY:

 • W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary i medale.
 • Każdy z uczestników, który weźmie udział w zawodach otrzyma pamiątkowy medal Mistrzostw Polski

KATEGORIE WIEKOWE:

FARMACEUCI

Kobiety:
K1 – do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – powyżej 51 lat

Mężczyźni:
M1 – do 30 lat
M2 – od 31 do 40 lat
M3 – od 41 do 50 lat
M4 – powyżej 51 lat

PRACOWNICY BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Kobiety:
K1 – do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – powyżej 51 lat

Mężczyźni:
M1 – do 30 lat
M2 – od 31 do 40 lat
M3 – od 41 do 50 lat
M4 – powyżej 51 lat

PRZYJACIELE FARMACJI

Kobiety:
K1 – do 30 lat
K2 – od 31 do 40 lat
K3 – od 41 do 50 lat
K4 – powyżej 51 lat

Mężczyźni:
M1 – do 30 lat
M2 – od 31 do 40 lat
M3 – od 41 do 50 lat
M4 – powyżej 51 lat

DZIECI

Juniorki:
15-17 lat
Juniorzy:
15-17 lat

Dziewczynki:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 14 lat

Chłopcy:
Kat. – do 8 lat
Kat. – od 9 do 11 lat
Kat. – od 12 do 14 lat

Puchar rodzin:

 • ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:

 • Kobiety i mężczyźni
 • W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA COVID-19:
Wszelkie informacje dotyczące ograniczeń związanych z COVID-19 będziemy przekazywać na bieżąco.

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE:
Dojazd do Istebnej i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, zakwaterowania i kompleksu Złoty Groń, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zlotygron.pl/, a także http://www.istebna.eu.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Śląska Izba Aptekarska, tel. 668 220 318, e-mail: manka.krzysiek@gmail.com
 • Dział Marketingu HURTAP SA, tel. 24 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl

Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl

Formularz zgłoszeniowy ->> Pobierz

Miejsce wydarzenia: Istebna
Dokładny termin: 2022-01-29 07:00:00
Źródło: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/8908#tabs