W imieniu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt. “COVID-19 – patomechanizm. Stan wiedzy.”

W imieniu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt. “COVID-19 – patomechanizm. Stan wiedzy.”

Szanowni Państwo,

W imieniu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zapraszamy na wykład pt.:

“COVID-19 – patomechanizm. Stan wiedzy.”, który wygłosi Pan prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski z Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego.

Do udziału w wykładzie on-line zapraszamy 4 marca 2021 (czwartek) 11:00-12:30.

link do połączenia: https://bbb.umed.wroc.pl/b/skp-upc-wmq-frl

Członkowie Oddziału PTF we Wrocławiu, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w posiedzeniu naukowo-
szkoleniowym proszeni są o przesłanie zgłoszenia na e-mail: wroclaw@ptfarm.pl

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu