W kwietniu Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu powiększyła się o nowe farmaceutki i farmaceutów

W kwietniu Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu powiększyła się o nowe farmaceutki i farmaceutów

Szanowni Państwo

W kwietniu bieżącego roku w siedzibie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu przy Alei Jana Matejki 6, absolwenci wydziałów farmaceutycznych, którym Okręgowa Rada Aptekarska DIA przyznała w tym roku prawo wykonywania zawodu farmaceuty, składali ślubowanie farmaceuty. Uroczystość odbyła się w obecności Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA mgr farm. Marcina Repelewicza oraz przy gościnnym udziale Dziekana Wydziały Farmaceutycznego UM we Wrocławiu dr. hab. Marcina Mączyńskiego, profesora uczelni. 

Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów. 

Treść roty składanej przez farmaceutów:

Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie,
gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki,
mając zawsze na uwadze dobro pacjenta,
wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo,
a także zachować tajemnicę zawodową,
zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności,
uczciwości i słuszności.

Złożenie ślubowania to przypieczętowanie wkroczenia na drogę zawodową. Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzymy samych sukcesów, realizacji swoich planów oraz satysfakcji z pracy.

W kwietniu 2023 roku Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu przyjęła pod swoje skrzydła 90 magistrów farmacji:

Adam Bugno, Zuzanna Boczek, Monika Magdalena Ciochoń, Szymon Janusz Gaber, Zuzanna Eleonora Basałygo, Katarzyna Monika Garstka, Agnieszka Magdalena Kmieć, Katarzyna Halina Chrustowska, Agata Agnieszka Gudyma, Aleksandra Joanna Kolasińska, Piotr Miłosz Muszyński, Patrycja Kumuć, Kamila Karolina Kowalska, Agnieszka Anna Kraińska, Julia Maria Mierzwińka-Mucha, Jakub Jarosław Mucha, Aleksandra Wiktoria Kweczlich, Anna Dorota Młodawska, Jaśmina Agnieszka Gunia, Michalina Agata Papies, Anna Figiel, Ewa Maria Gacek, Sebastian Łukasz Dymarek, Ewa Wiącek, Anna Graczyk, Mikołaj Aleksander Kościelski, Radosław Łuszczyk, Paulina Katarzyna Nowak, Jakub Obara, Katarzyna Anna Matuła, Paulina Maria Kostrzewa, Michał Krzysztof Stępnik, Paulina Joanna Świątek, Sabina Aleksandra  Magiera, Aldona Katarzyna Głowa, Marta Katarzyna Matyja, Kondrad Grzegorz Wójcicki, Patryk Artur Demski, Klaudia Anna Lewandowska, Pamela Gonera, Blanka Elżbieta Prałat, Justyna Joanna Żołyńska, Oliwia Maria Cichy, Kamila Katarzyna Adamiec, Roksana Magdalena Gil, Piotr Jasiulewicz, Klaudia Maria Zielińska, Anna Magdalena Tomczak, Katarzyna Monika Lipieta, Ewa Piątkowska, Patrycja Klaudia Świtała, Ilona Elżbieta Pawłowska, Olga Semczyszyn, Daria Sot, Adrianna Teresa Sierpińska, Karolina Stawicka, Agata Sozańska, Klaudia Edyta Stopa, Paulina Maria Wróblewska, Remigiusz Płaczek, Natalia Barbara Wójcik, Bartosz Jakub Podkówka, Jakub Jacek Wijatkowski, Andrzej Jerzy Zieliński, Magdalena Zofia Pawelska, Natalia Porada, Karolina Stefania Pączek, Maciej Olejnik, Krzysztof Gembara, Agnieszka Łukaszewicz, Magdalena Katarzyna Cudna, Olga Waliszewska, Ewa Kusz, Mikołaj Piotr Pawlak, Kajetan Grzelka, Anna Ewa Kaczmarska, Magdalena Małgorzata Stęchły, Maria Elżbieta Wojtal, Małgorzata Anna Zagrobelna, Adrian Ćwikliński, Anna Maria Pietrzyk-Pankiewicz, Pola Zuzanna Podgórska, Ewelina Waleszczyńska. 

 


 

Osoby, które otrzymały PWZ, złożyły ślubowanie i widnieją w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty. Uwidocznienie danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF) jest ostatnim etapem technicznym, za który odpowiada okręgowa izba aptekarska (DIA).

Czas uwidocznienia danych farmaceuty w pozostałych systemach urzędowych jak: CWPM, gabinet . gov, portal/SZOI NFZ, etc. leży w kompetencjach pozostałych instytucji, administrujących stosownymi rejestrami tj. Centrum e-Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia.

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu