Ważna informacja dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UMED w sprawie procedury wydawania Prawa Wykonywania Zawodu w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej

Ważna informacja dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego UMED w sprawie procedury wydawania Prawa Wykonywania Zawodu w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.

Kalendarium PWZ na rok 2022

Brak Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty jest równoznaczny z brakiem możliwości podjęcia pracy na stanowisku farmaceuty. Oznacza to, że absolwenci wydziału farmaceutycznego, do czasu podjęcia uchwały stwierdzającej PWZF i złożenia ślubowania mogą podjąć zatrudnienie np. w aptece, tylko i wyłącznie na innym niż farmaceuta stanowisku (np. pomoc apteczna) lub też będą zmuszeni zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące pracy.

Pierwsze posiedzenie Prezydium, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 07.04.2022 r. dla magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty osobiście lub podpisane profilem zaufanym.

Skany dokumentów podpisane odręcznie, a przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie za pośrednictwem ZOOM Cloud Meeting. Stosowne powiadomienie przyjdzie na wskazany adres e-mail.

Drugie posiedzenie Prezydium, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. dla  magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty osobiście, lub podpisane profilem zaufanym.

Skany dokumentów podpisane odręcznie, a przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie za pośrednictwem ZOOM Cloud Meeting. Stosowne powiadomienie przyjdzie na wskazany adres e-mail.

Trzecie posiedzenie Prezydium, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 21.04.2022 r. dla  magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty osobiście, lub podpisane profilem zaufanym.

Skany dokumentów podpisane odręcznie, a przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie za pośrednictwem ZOOM Cloud Meeting. Stosowne powiadomienie przyjdzie na wskazany adres e-mail.

Czwarte posiedzenie Prezydium, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie przyznania PWZ odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. dla  magistrów farmacji, którzy:

najpóźniej do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30 włącznie dostarczą do biura DIA we Wrocławiu wymagane dokumenty osobiście, lub podpisane profilem zaufanym.

Skany dokumentów podpisane odręcznie, a przesłane drogą e-mailową będą procedowane DOPIERO po dostarczeniu ORYGINAŁÓW do biura DIA we Wrocławiu.

Ślubowanie za pośrednictwem ZOOM Cloud Meeting. Stosowne powiadomienie przyjdzie na wskazany adres e-mail.

 

Magister farmacji ubiegający się o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu jest zobowiązany do przedłożenia w Izbie następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie PWZ,
  • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra farmacji,
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kwestionariusz zgłoszeniowy,
  • 2 zdjęcia * (wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”)

* Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ przedstawia właściwej radzie aptekarskiej swoje dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobra ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 %fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. paszportowe).

Zlecenie wydruku dokumentu w Warszawie zostanie dokonane dopiero po przedstawieniu ORYGINAŁU dyplomu mgr farm. (odpisu bądź kopii notarialnej) oraz przedłożeniu 2 fotografii.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Magdaleną Piwowarczyk z biura izby – tel. 71 322 00 70, e-mail: szkolenia@dia.com.pl

UWAGA! – odbiór PWZ tylko osobisty

 

Instrukcja-podpisywania-pz

 

Pliki do pobrania