Ważna informacja Centrum e-zdrowia dla farmaceutów

Ważna informacja Centrum e-zdrowia dla farmaceutów

Włączenie reguły REG.WER.4888 dla aptek

Sprawdzenie wyników reguły REG.WER.4888 dla aptek: 

Prosimy o sprawdzenie, czy w programach aptecznych zwracane są ostrzeżenia reguły walidacyjnej REG.WER.4888, która w przypadku realizacji recept podlegających refundacji – kontroluje, czy w obszarze danych o aptece realizującej receptę – podany został numer Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którym apteka ma podpisaną umowę na refundację leków. Podkreślamy, że chodzi o dane płatnika apteki (nr oddziału NFZ, z którym apteka ma podpisaną umowę na refundację leków), a nie o dane płatnika usługobiorcy, który dla osób z numerem PESEL nie jest wymagany. Problem braku raportowania kodu oddziału NFZ apteki, dotyczy ok. 1% aptek.

UWAGA! Informacje o prezentacji ostrzeżeń z Systemu P1 mogą być w Państwa programie aptecznym domyślnie wyłączone. Prosimy upewnić się, że Państwa oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń.

Jeżeli ostrzeżenia z reguły REG.WER.4888 pojawiają się – prosimy o zaktualizowanie informacji o umowie z NFZ, płatniku/refundatorze i upewnieniu się, że wszystkie niezbędne dane dot. płatnika apteki zostały uzupełnione. Potwierdzeniem poprawności uzupełnienia danych będzie brak zwracanej reguły REG.WER.4888 w przypadku realizacji recept refundowanych.

Przełączenie reguły REG.WER.4888 w tryb BŁĄD

Planowane jest przełączenie REG.WER.4888 w tryb BŁĄD z początkiem grudnia. O konkretnej dacie poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:  https://ezdrowie.gov.pl/14121