Ważna informacja dla Centrum e-zdrowia farmaceutów

Ważna informacja dla Centrum e-zdrowia farmaceutów

Włączenie reguł weryfikacji dla aptek – REG.WER.301 i REG.WER.2029

Zmiana trybu reguł dla aptek

Centrum e-Zdrowia informuje, że od dnia 01.12.2022 na środowisku produkcyjnym następujące reguły walidacyjne związane z dokumentami realizacji recept zostaną przełączone z trybu ostrzeżenia w tryb błąd:

  • REG.WER.301 Czy NPWZ wystawcy dokumentu jest w CWPM

  • REG.WER.2029 Czy NPWZ farmaceuty wystawiającego dokument realizacji jest aktywnym numerem w CWPM

REG.WER.301 – Reguła sprawdza, czy numer NPWZ farmaceuty w ogóle istnieje w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM).

REG.WER.2029 – Reguła sprawdza, czy numer NPWZ farmaceuty jest aktywny w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM). Farmaceuta wystawiający dokument realizacji musi mieć aktywne prawo wykonywania zawodu na datę wystawienia dokumentu (NPWZ z dokumentu występuje w CWPM i jest aktywne).

Jak mogę sprawdzić czy u mnie występuje problem?

Prosimy o zweryfikowanie w programie aptecznym prawidłowości wpisania numeru NPWZ (w szczególności, czy wpisano numer NPWZ (a nie PESEL), czy przed i po numerze nie ma zbędnych znaków.)

Do czasu uruchomienia reguł w trybie błąd, zachęcamy do obserwowania ostrzeżeń z tych reguł, wyjaśniania i eliminowania błędów, które na środowisku produkcyjnym cały czas są jeszcze zwracane w trybie ostrzeżenia.

Prosimy upewnić się, że Państwa oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/wlaczenie-regul-weryfikacji-dla-aptek-reg-wer-301-oraz-reg-wer-2029