Ważna informacja dla farmaceutów, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową

Ważna informacja dla farmaceutów, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne zapytania kierowane do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu przez nowych farmaceutów i ich pracodawców, a dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu wyjaśniamy:

Osoby, które otrzymały PWZ, złożyły ślubowanie i widnieją w Centralnym Rejestrze Farmaceutów, mają pełne uprawnia do wykonywania zawodu farmaceuty. Uwidocznienie danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów (CRF) jest ostatnim etapem, za który odpowiada izba aptekarska  (DIA).
Czas uwidocznienia danych farmaceuty w pozostałych systemach urzędowych jak: CWPM, gabinet.gov, portal/SZOI NFZ, etc. leży już w kompetencjach pozostałych instytucji, administrujących stosownymi rejestrami tj. Centrum e-Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu