Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19

Ważna informacja na temat uzyskania uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniającej farmaceutów w grupie zawodów uprawnionych do prowadzenia szczepień przeciwko COVID-19, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu rozpoczyna akcję mającą na celu koordynację procesu zgłoszeń farmaceutów na szkolenia organizowane przez CMKP.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu zainteresowanych uzyskaniem uprawnienia do szczepień przeciwko COVID-19 do przesyłania zgłoszeń na adres szkolenia@dia.com.pl do 21 stycznia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy o wydłużonym do 14 stycznia 2021 r. terminie zgłoszeń na szczepienia przeciwko COVID-19.