WAŻNY komunikat dla członków DIA

WAŻNY komunikat dla członków DIA

P. T.

Szanowni Państwo

Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2021, poz. 97). Wprowadza ona do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis art. 8f, który opisuje przypadki, w których farmaceuta jest skreślany z rejestru farmaceutów prowadzonych przez okręgową izbę aptekarską. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in wówczas, gdy farmaceuta nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym Dolnośląska Izba Aptekarska zwraca się z uprzejmą prośbą, o  zweryfikowanie salda opłacanych składek oraz uregulowanie ew. zaległości nie później, niż do dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, tj. do 16 kwietnia 2021 r.

Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że Okręgowa Rada Aptekarska będzie prawnie zobligowana do wykreślenia danego farmaceuty z rejestru farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami dla wykonywania przez niego zawodu.

Zgodnie z art. 25 ustawy o zawodzie farmaceuty wykonywanie zawodu farmaceuty uzależnione jest od wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez daną okręgową izbę aptekarską.

Wykreślenie z rejestru skutkuje uniemożliwieniem wykonywania czynności zawodowych,  m.in.: realizacji recept w aptekach, podpisywania zestawień refundacyjnych, prowadzenia apteki jako kierownik oraz hurtowni farmaceutycznej jako osoba odpowiedzialna, wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, etc.

Biuro DIA udzieli wszelkich informacji na temat salda opłacanych składek oraz odpowie na Państwa pytania w tym zakresie.