Wdrożenie Wersji 1.26.1 Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Wdrożenie Wersji 1.26.1 Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Informujemy, że na środowisko testowe EWA została wdrożona wersja 1.26.1 ZSMOPL.  W nowej wersji dodano transakcję STN  oraz reguły i ostrzeżenia z nią związane. Transakcja STN jest specyficzną transakcją, służącą ułatwieniu raportowania stanów magazynowych
podmiotu. Korzystając z transakcji STN, istnieje możliwość zbiorczego podania na koniec dnia stanów magazynowych wszystkich produktów, które w ciągu dnia były w obrocie, zamiast jak dotychczas podawać przedmiotowe stany każdorazowo, przy każdej transakcji zmieniającej stan magazynowy.

Szczegółowe informacje dla podmiotów raportujących znajdują się pod adresem https://cez.gov.pl/komunikaty/zsmopl-komunikaty/szczegoly/news/wdrozenie-wersji-1261-na-srodowisko-ewa/ oraz https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/zintegrowany-system-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl.

Wdrożenie wersji 1.26.1 ZSMOPL jest planowane na dzień 3 grudnia 2021 r.

W tym dniu Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi będzie niedostępny.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gif/wdrozenie-nowej-wersji-zsmopl