Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu ogłosił nabór na stanowisko Inspektora Farmaceutycznego.

 

 

OBOWIĄZKI OSOBY NA TYM STANOWISKU:
 • przeprowadzanie kontroli obrotu i warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w placówkach podległych Inspekcji,
 • pobieranie leków do badań jakościowych i ilościowych,
 • ocena lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny, placówkę obrotu pozaaptecznego,
 • zabezpieczanie przeterminowanych śr. odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, wydawanie zgód na ich posiadanie,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku zgłoszenia podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków związanych z przestrzeganiem przepisów Prawa farmaceutycznego.

 

WYMAGANIA MINIMALNE WOBEC KANDYDATA: 

 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zawodzie farmaceuty
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych;
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i aktów wykonawczych;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego, w części dotyczącej obowiązujących terminów załatwiania spraw, terminów do wniesienia odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień, pełnomocnictw, dokumentów potwierdzających doręczenie pism.
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

PRACODAWCA OFERUJE: 

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej :

Inspektor farmaceutyczny | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu | Wrocław | Praca w służbie cywilnej (kprm.gov.pl)

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu