Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA IX Kadencji

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA IX Kadencji

Szanowne Farmaceutki, Szanowni Farmaceuci

Członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

  

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r. Okręgowa Rada Aptekarska DIA podjęła uchwały, które wyznaczają ramy i daty wyborów do dolnośląskiego samorządu zawodu farmaceuty IX Kadencji. W zgodzie z ustawą o izbach aptekarskich oraz uchwałami samorządowymi, wybory do organów DIA odbywają się w drodze wyboru delegatów na sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA.

O przynależności farmaceuty do danego rejonu wyborczego decyduje zgłoszony przez niego do rejestru farmaceutów stały adres zamieszkania. Zgodnie z uchwałą ORA na wniosek farmaceuty istnieje możliwość zmiany w/w rejonu na inny rejon, w którym farmaceuta wykonuje czynnie zawód, pozostający w zasięgu terytorialnym DIA we Wrocławiu. Szczegóły tego procesu zawarte zostały w załączonej uchwale.

Aby umożliwić i ułatwić aktywny udział w wyborach wszystkim członkom DIA, Okręgowa Rada Aptekarska zdecydowała o zwołaniu zebrań rejonowych w okręgach wyborczych w niedziele o godzinie 16.00.

Terminy wyborów w rejonach:

  • rejon jeleniogórski   ‒   I i II termin –  1 października 2023 r. – Hotel Mercure, Jelenia Góra, ul. Sudecka 63

  • rejon legnicki ‒              I i II termin –   24 września 2023 r. –   Qubus Hotel, Legnica, ul. Skarbowa 2

  • rejon wałbrzyski ‒      I i II termin –    17 września 2023 r. –   Hotel Maria, Wałbrzych,  ul. Wrocławska 134 B

  • rejon wrocławski ‒    I i II termin –     8 października 2023 r. – UMED we Wrocławiu, wydz. Farmaceutyczny,          ul. Borowska 211

Ilość mandatów przypadających na poszczególne rejony wyborcze w obszarze działania DIA we Wrocławiu:

  • rejon jeleniogórski    ‒         13 mandatów,

  • rejon legnicki              ‒          13 mandatów,

  • rejon wałbrzyski         ‒         17 mandatów,

  • rejon wrocławski        ‒         83 mandaty.

W załącznikach zamieszczamy uchwały ORA we Wrocławiu dotyczące lokalizacji wyborów oraz podziału mandatów.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

Pliki do pobrania