Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA IX Kadencji

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA IX Kadencji

Szanowne Farmaceutki, Szanowni Farmaceuci

Członkowie Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu

 

 

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r. Okręgowa Rada Aptekarska DIA podjęła uchwały, które wyznaczają ramy i daty wyborów do dolnośląskiego samorządu zawodu farmaceuty IX Kadencji. W zgodzie z ustawą o izbach aptekarskich oraz uchwałami samorządowymi, wybory do organów DIA odbywają się w drodze wyboru delegatów na sprawozdawczo-wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy DIA.

 

Zgodnie z uchwałą nr RA/5/VIII/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. 

XXXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy

został zwołany w dniach 9-10 grudnia 2023 r.

 

W Okręgowym Zjeździe Wyborczym uczestniczą delegaci wybrani w rejonowych okręgach wyborczych oraz osoby piastujące funkcje w organach DIA XIII kadencji, niebędące delegatami, z głosem doradczym.

 

Zgodnie z przyjętą praktyką oraz uchwałą ORA DIA nr RA/6/VIII/23, Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu dzieli się na 4 rejony  – okręgi wyborcze:

1. Jeleniogórski,

2. Legnicki,

3. Wałbrzyski,

4. Wrocławski.

 

O przynależności farmaceuty do danego rejonu wyborczego decyduje zgłoszony przez niego do rejestru farmaceutów stały adres zamieszkania. Zgodnie z uchwałą ORA na wniosek farmaceuty istnieje możliwość zmiany w/w rejonu na inny rejon, w którym farmaceuta wykonuje czynnie zawód, pozostający w zasięgu terytorialnym DIA we Wrocławiu. Szczegóły tego procesu zawarte zostały w załączonej uchwale.

Aby umożliwić i ułatwić aktywny udział w wyborach wszystkim członkom DIA, Okręgowa Rada Aptekarska zdecydowała o zwołaniu zebrań rejonowych w okręgach wyborczych w niedziele.

Terminy wyborów w rejonach:

Jeleniogórski – dnia 1 października 2023 r.

Legnicki – dnia 24 września 2023 r.

Wałbrzyski – dnia 17 września 2023 r.

Wrocławski – dnia 8 października 2023 r.

 

Dokładne miejsca oraz godziny rozpoczęcia zebrań zostaną przekazane w późniejszym terminie, zarówno na stronie DIA jak i w korespondencji do członków izby.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku każdorazowego aktualizowania zmian swoich danych osobowych zawartych w rejestrze członków DIA. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem DIA. W załączeniu treści uchwał wyborczych ORA DIA we Wrocławiu.

 

Z poważaniem,

mgr farm. Marcin Repelewicz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu