Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 marca 2022 roku

Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 marca 2022 roku

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 23/2022) opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

akt (3)