Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTFarm i Wydziału Farmaceutycznego UMW

Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTFarm i Wydziału Farmaceutycznego UMW

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Wydziału Farmaceutycznego UMW dla farmaceutów w dniu 9.12.2021 o godz. 11.00.

Wykład pod tytułem „Po co nam Biobankowanie ?” wygłosi dr n. farm. inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, kierownik Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do udziału za pośrednictwem udostępnionego linku do posiedzenia. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FjMDc1ODQtNzNjMS00ZjJiLThlY2QtM2U2N2ZjNDM1Mzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%229b9c555f-c4a9-471c-b72c-aa30a2c2ff9b%22%7d

Dla członków PTFarm możliwość uzyskania zaświadczenie potwierdzającego 2 pkt. edukacyjne w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów.