Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTFarm i Wydziału Farmaceutycznego UMW

Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTFarm i Wydziału Farmaceutycznego UMW

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Wydziału Farmaceutycznego UMW dla farmaceutów w dniu 14.10.2021 o godz. 11.00. Wykład pod tytułem „Radiofarmacja – farmaceuta w laboratorium izotopowym” wygłosi prof. nadzw. dr hab. n. farm. Paweł Szymański.

Serdecznie zapraszamy do udziału za pośrednictwem udostępnionego linku do posiedzenia.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1MjNiZTUtMmJhZi00OWFlLWIxZGItNmU5NjU0ZTA4ZjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%229b9c555f-c4a9-471c-b72c-aa30a2c2ff9b%22%7d