Zaproszenie na wykład

Zaproszenie na wykład

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Wydziału Farmaceutycznego UMW dla farmaceutów w dniu 4.11.2021 o godz. 11.00.

Wykład pod tytułem “Rola i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” wygłosi mgr Aleksandra Zachariasz, doktorantka w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej UMW, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Serdecznie zapraszamy do udziału za pośrednictwem udostępnionego linku do posiedzenia.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ4NGMxZWQtZmRkYy00YTg5LThiOTktZDRlNDYyYzliMzhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%229b9c555f-c4a9-471c-b72c-aa30a2c2ff9b%22%7d

Dla członków PTFarm możliwość uzyskania zaświadczenie potwierdzającego 2 pkt. edukacyjne w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów.

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd oddziału wrocławskiego PTFarm
Wydział Farmaceutyczny UMW