Zarządzenie Prezesa NFZ ws szczepień p/COVID-19 i p/grypie z dnia 19 sierpnia 2022r.

Zarządzenie Prezesa NFZ ws szczepień p/COVID-19 i p/grypie z dnia 19 sierpnia 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 106/2022/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


 

Zarzadzenie 106_2022_DSOZ

Źródło: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1430/Zarz%C4%85dzenie-106_2022_DSOZ