Zmarła profesor Halina Rządkowska-Bodalska

Zmarła profesor Halina Rządkowska-Bodalska

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, iż 15 listopada 2020 roku w wieku 93 lat odeszła od nas Pani Profesor Halina Rządkowska-Bodalska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w dwóch kadencjach w latach 1976-1981, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji w latach 1972-1997, a także wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Farmaceutycznego.

Prof. Halina Rządkowska-Bodalska pełniła rolę Dziekaan Wydziału Farmaceutycznego w dwóch kadencjach w latach 1976-1981, natomiast w latach latach 1972-1997 była Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 20 listopada 2020 roku o godz.11:00 na cmentarzu przy ul. Bujwida. Limit 50 osób w kaplicy, na terenie cmentarza bez ograniczeń, ale z zachowaniem dystansu 1,5m.