Zmiana kategorii dostępności Tadalafil MAXON

Zmiana kategorii dostępności Tadalafil MAXON

Prezes URPL w dniu 1 lutego 2022 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0228/22 dla produktu leczniczego Tadalafil Maxon 10 mg, (Tadalafilum), tabletki powlekane, 10 mg, która dotyczy zmiany kategorii dostępności produktu z Rp na OTC, nr pozwolenia: 25050. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej:

25050 TADALAFIL MAXON - decyzja UR.ZD.0228.22 (S)

 

TADALAFIL MAXON_Ulotka_01.2022