Zmiana regulaminu Portalu DIA we Wrocławiu.

Zmiana regulaminu Portalu DIA we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Aptekarska we Wrocławiu w dniu 13.09.2021 przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu prowadzenia dyskusji oraz zamieszczania ogłoszeń na Portalu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. 

Zmiany w regulaminie dotyczą wprowadzenia zakazu udostępniania konta użytkownika portalu osobom trzecim oraz wprowadzenia odpłatności za publikowane ogłoszenia.

Jednolity tekst regulaminu Portalu DIA oraz tekst porównawczy zamieszczamy w załącznikach.

 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

 

Pliki do pobrania